Home | Leden Raad van twaalf | Contact | Producten
 
   

Raad van twaalf

Secretaris
Akke Wiersma
p/a De Kubus Lelystad
Postbus 354
8200 AJ Lelystad
Telefoon 0320-221524
E-mail a.wiersma@dekubuslelystad.nl

Voorzitter
Chris van Koppen, directeur-bestuurder Kunstloc Brabant
p/a Kunstloc Brabant
Burgemeester Brokxlaan 1000
5041 SG Tilburg
Telefoon 013-7508465
E-mail chris.vankoppen@kunstlocbrabant.nl