Home | Leden Raad van twaalf | Contact | Producten
 
   

Raad van twaalf

Secretaris
Aukje Bolle
p/a Kunstgebouw
Broekmolenweg 20
2289 BE Rijswijk
Telefoon 015-2154515
E-mail aukje.bolle@kunstgebouw.nl

Voorzitter
Chris van Koppen, directeur-bestuurder Kunstloc Brabant
p/a Kunstloc Brabant
Burgemeester Brokxlaan 1000
5041 SG Tilburg
Telefoon 013-7508465
E-mail chris.vankoppen@kunstlocbrabant.nl