Home | Leden Raad van twaalf | Contact | Producten
 
   

Kennisgeving van oprichting Raad van twaalf
Verzonden aan overheden, culturele instellingen, provinciale
collegainstellingen, landelijke koepelorganisaties en adviesorganen.
Oplage 150
Verzonden 14 december 2006

Lees hier de kennisgeving

Download hier de pdf


Statement Raad van twaalf


Download hier de pdf


Nut en noodzaak provinciaal beleid


Download hier de pdf


TWAALF (magazine Raad van twaalf)

TWAALF 3 is in oktober 2011 verschenen

Download hier de pdf (nummer 1)
Download hier de pdf (nummer 2)
Download hier de pdf (nummer 3)