Home | Leden Raad van twaalf | Contact | Producten
 
   

Magazine TWAALF

Nieuwsbulletin belicht het werk van de provinciale culturele instellingen

TWAALF geeft een actueel en inspirerend beeld van het werk van 15 provinciale culturele instellingen, die met hun werk in hoge mate bijdragen aan de deelname aan cultuur tot in de uithoeken van het land.

Het derde nummer van TWAALF verscheen in oktober 2011 en gaat over Ruimtelijke Kwaliteit. Door het beschrijven van best practices wordt getoond wat deze instellingen doen en hoe concreet het begrip ruimtelijke kwaliteit in de praktijk gebracht wordt.

Lees TWAALF (in pdf):

TWAALF nummer 3: Ruimtelijke kwaliteit
TWAALF nummer 2: Cultuureducatie
TWAALF nummer 1: Amateurkunst